Lunch concert:
Kjell Bjørgeengen, Thomas Lehn & Silje Aker Johnsen

Silje Aker Johnsen, lunsjkonsert 28. januar. Foto: nyMusikk.

nyMusikk 28 January 2014.