nyMusikk 80 år:

nyMusikk Bodø

I anledning nyMusikks 80-årsjubileum i 2018 presenteres alle nyMusikks lokalavdelinger gjennom intervjuer i løpet av jubileumsåret.

nyMusikk Bodø er en av våre nyeste lokalavdelinger som allerede har gjort seg bemerket i lokalmiljøet. Vi snakket med avdelingsleder Karstein Djupdal.

Processing the Surroundings med Tine Surel Lange, Kristin Bolstad og Gyrid Nordal Kaldestad, 9. juni 2018.

1)  Hvordan ble nyMusikk Bodø startet?

Det har lenge vært planer om å starte en avdeling i nyMusikk i Bodø, men først i januar 2018 ble det en realitet. Initiativtaker var meg selv, Karstein Djupdal, og sammen med resten av styret, Ronny Wærnes, Maria Jakobsen, Mike Loftus, og Kristoffer Dolmen, ville vi skape en plattform for alternative konserter med samtidsmusikk og eksperimentell musikk i Bodø. 

2)  Hvilken rolle spiller nyMusikk Bodø i det lokale musikk- og kunstlivet?

Bodø har et rikt musikkliv der vi skal finne vår plass. Vi arrangerer jevnlig konserter på ulike steder i byen. Fokuset har vært på konserter, og på en vid sjangerbredde. Samtidsmusikk i Bodø har til nå vært representert først og fremst av NOSO sinfonietta, og vi tror det er bra at vi som aktør kan være et alternativ til en så tung kunstinstitusjon.

Den eksperimentelle musikken på tvers av sjangre har vært representert med den årlige Nødutgangfestivalen. Det er også naturlig for oss å samarbeide med nyMusikk Nordland. Vi henter inn musikere fra hele Norge, men vi har også et lokalt og regionalt fokus og bidrar til spennende muligheter for lokale musikere.

Lasse Marhaug på nyMusikk Bodøs andre konsert 27. februar 2018.

3)  Hvordan er det å være arrangør av eksperimentell musikk i Bodø?

Som ny konsertarrangør har vi blitt tatt godt i mot i byen. Et av målene er å skape mer kjennskap til og interesse for ny og eksperimentell musikk i Bodø, og i tillegg skape kontaktpunkt mellom ulike publikumsgrupper – som publikum på klassiske konserter som er interessert i ny musikk, og publikummet til eksperimentelle konserter i andre sjangre. Som arrangør av en smal sjanger er det utfordrende å trekke publikum, og det må arbeides med over lengre tid. Vi tror og håper vi er et viktig og berikende tilskudd til byens kulturtilbud.

4)  Kan du fortelle om noen av høydepunktene i høstens program?

Vi skal feire nyMusikk sitt 80-årsjubileum med konsert 27. september. Da kommer vi til å presentere noen sentrale norske komponister fra de siste 80 årene, inkludert noen nordnorske komponister. I oktober får vi bandet Muddersten på besøk, og under Nødutgangfestivalen presenterer vi en keyboard-duo som skal spille tre nyskrevne verk, et av dem av komponisten Lars Skoglund.

Maria Jakobsen og Karstein Djubdal i nyMusikk Bodøs styre.

5)  Hva er ny musikk for deg?

Ny musikk for meg er musikk som går litt utenfor den vanlige mainstream-musikken, enten det er snakk om rytmisk musikk eller klassisk musikk. Den bør være nykomponert, og helst nytenkende på en måte, enten det er gjennom lydbildet, komposisjon, instrumentering, eller konsertsituasjonen. Organisasjonen nyMusikk har mulighet til å få fram en bredde i uttrykk som skapes i dag, og å få med uttrykk som ellers ikke når fram i en kommersiell musikkverden.

Prøver før konserten Tafelmusik og Platonic Dualities 3. mai 2018.