nyMusikk 80 år:

nyMusikk Kristiansand

I anledning nyMusikks 80-årsjubileum i 2018 presenteres alle nyMusikks lokalavdelinger gjennom intervjuer i løpet av jubileumsåret.

nyMusikk Kristiansand var den første lokalavdelingen som ble opprettet utenfor Oslo. Vi snakket med nåværende leder Øyvind Nyvoll om vilkårene for eksperimentell musikk i Kristiansand og nytten av gode samarbeid.

Jan Erik Pettersen på Agder Teater Hovedscenen i 2001. Foto: Kjartan Bjelland.

1) Hvordan ble nyMusikk Kristiansand startet?

Ny Musikk avd. Kristiansand ble stiftet i 1972, som den første utenfor Oslo, med Elef Nesheim og Jan Erik Pettersen som initiativtakere. Dette var tre år før arbeidet med å danne en landsforening startet. 

2) Hvilken rolle spiller nyMusikk Kristiansand i det lokale musikk og kunstlivet?

nyMusikk Kristiansand jobber med å finne sin rolle i det sterkt voksende musikkliv i byen. Vi markerer oss som en selvstendig arrangør, men får også gode resultater ved å samarbeide med andre aktører som Kristiansand Jazzvesen, Universitetet i Agder og andre kunstaktører. 

Resultatet av disse samarbeidsprosjektene har blitt at vi hår nådd ut til flere miljøer og begynner få etablert oss som en arrangør som blir lagt merke til og som leverer gode konserter.

asamisimasa på nyMusikk-turné i 2017. Foto: Øyvind Nyvoll.

3) Hvordan er det å være arrangør av eksperimentell musikk i Kristiansand?

Å være konsertarrangør i Kristiansand rent generelt har blitt mye bedre de siste årene. Kontakten mellom aktørene er bedre og publikum er ikke lenger så redd for å bli utfordret. Vi når ut til de som er mest åpne for kunstuttrykk generelt, som billedkunst eller annet, som forholder seg til noe av den samme måten å tenke estetikk på. 

Igjen ser jeg på samarbeid som den beste veien å gå for å nå frem med vårt budskap. Det finnes flere arrangører i Kristiansand som jobber innenfor mer eksperimentelle uttrykk som Fresh Sounds og Vaktbuas søndagsprogram. Ved Universitetet i Agder er det en laptop-linje hvor Jan Bang er lærer. Her er det fremdeles flere muligheter til samarbeid og utvikling.

4) Kan du røpe noen høydepunkter fra neste sesongs program?

Det er mange planer som ikke er landet helt enda, så kan ikke røpe for mye bortsett fra at det vil bli flere lokale utøvere og at Sigurd Hole kommer med en konsert på Teatret med solo kontrabass! 

Kammermusikk på Arteriet, 2018. Elin Kathrine Torkildsen (fløyte), Lena Brandvoll (obo), Inger Meidell Noodt (klarinett), Embrik Snerte (fagott), Joar Jensen (horn). Foto: Marianne Laukvik.

5) Hva er ny musikk for deg?

For meg dreier ny musikk seg først og fremst om musikk. Hvis noe er bra, så er det bra. Noe er ikke bra bare fordi en viktig person fra et kunstmiljø har bestemt at det er det. Mye av musikken som skapes i dag er utrolig spennende og det finnes mange unge komponister og utøvere som jobber helt i ytterkanten av den musikalske utviklingen. 

Personlig har jeg et spesielt forhold til akustisk musikk som kommuniserer og ikke har en for strengt dogmatisk og intellektuell overbygning. Komponister som Salvatore Sciarrino, Francesco Filidei og Giacinto Scelsi har betydd mye for meg de siste 15 årene og vi har flere komponister her i Norge som også er blant mine favoritter. Øyvind Mæland, Christian Blom og Therese Birkelund Ulvo er komponister som jeg mener klarer å skape noe reelt nytt her under denne berømte solen hvor visstnok intet nytt skal finnes.