nyMusikk 80 år:

nyMusikks komponistgruppe

I anledning nyMusikks 80-årsjubileum i 2018 presenteres alle nyMusikks lokalavdelinger gjennom intervjuer i løpet av jubileumsåret.

nyMusikks komponistgruppe fyller selv 40 år i 2018 og har siden starten vært en viktig institusjon for unge komponister. Nåværende leder Anders Torgunrud Røshol forteller oss om NMKs rolle i samtidsmusikkmiljøet.

Foto: Juliane Schütz.

1)   Hvordan ble nyMusikks komponistgruppe startet?

Gruppen ble startet i 1978 med bl.a. Åse Hedstrøm som en av initiativtakerne og Synne Skouen som første leder. I forbindelse med NMKs 40-årsjubileum i 2018, holder vi på å grave litt i vår lange historie som vi håper å presentere i nærmeste fremtid. 


2)   Hvilken rolle har NMK i samtidsmusikk-miljøet?

NMKs rolle i norsk samtidsmusikk er, slik jeg ser det, å være en arena og boltringsplass for de nye og kommende komponistene. NMK fungerer som et viktig møtested for komponistene, men også for musikere og publikum som ønsker å bli kjent med nye komponistspirer gjennom våre mange og varierte konserter. 

Vi samarbeider både med nye og mer etablerte ensembler og musikere, nasjonalt og internasjonalt. Slik sett er vi med på å knytte viktige bånd mellom musikere og komponister som kan være av stor betydning for framtidas musikkliv. Jeg synes kanskje dette er det viktigste vi gjør i NMK. 

Alpaca Ensemble. Foto: Juliane Schütz.

3)   Hvordan er det å være ung samtidskomponist i dag?

Jeg opplever at det å være komponist i dag har blitt langt mer 'romslig' enn det var for bare 10 år siden. Ser vi på de som søker medlemskap hos oss oppdager vi til stadighet at det kommer søknader fra helt ukjente miljøer, fra unge musikkskapere som ønsker å tilhøre et miljø der de kan diskutere sin egen praksis og lære av hverandre. I de tradisjonelle utdanningsløpene ser vi også konturene av denne utviklingen. Vi er i ferd med å utvide komponistrollen til å gjelde alle som jobber med musikkskaping på et mer seriøst nivå, delvis uavhengig av sjanger. 

4)   Kan du røpe noen høydepunkter fra høstens program?

Som i jordbruket, må marken ligge brakk innimellom for at det skal kunne gro frodig igjen. Derfor er det begrenset med aktivitet i NMK denne sesongen. Men vi kommer til å ha noen små konserter i løpet av høsten, og disse vil bli annonsert fortløpende. Desto viktigere er det å fortelle om det som skal skje til våren! 

Vi sparker i gang det nye året allerede 12. januar på Sentralen med konsert med improvisasjonstrioen Parallax. I februar gjester SISU Iliosfestivalen i Harstad, og de har med seg verker fra det langvarige samarbeidet med NMK. I mars får vi både konsert med vokalensemblet Oslo 14, og så får vi besøk fra MolOt Ensemble fra Russland som også skal spille i St. Petersburg i april. Resten tør jeg ikke røpe enda, men vi kan love at det vil bli mye aktivitet fra vår side i 2019.