nyMusikk 80 år:

nyMusikk Stavanger

I anledning nyMusikks 80-årsjubileum i 2018 presenteres alle nyMusikks lokalavdelinger gjennom intervjuer i løpet av jubileumsåret.

nyMusikk Stavangers årlige vårfest går av stabelen 14. april, og vi tok en prat med avdelingsleder Olav Stener Olsen før vårens høydepunkt.

Dag Egil Njaa på nyMusikks vårkonsert i 2017. Foto: nyMusikk Stavanger.

1) Hvordan ble nyMusikk Stavanger startet?

nyMusikk Stavanger ble stiftet i 1976 av folk i miljøet ved det nystartede Rogaland Musikkonservatorium. Per Dahl og Rasmus Reed var sentrale personer.

2) Hvilken rolle spiller nyMusikk Stavanger i det lokale musikk og kunstlivet?

nyMusikk Stavanger bidrar til mangfold i Stavangers kulturliv. Avdelingen har konserter på forskjellige steder i byen og når ut til ulike publikumsgrupper. Gjennom blant annet produksjoner for barn i alle aldre er det tett samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken, og øvrige scener som er naturlige for barn. Barn får dermed innblikk i en ny verden av nye klanger, noe de viser stor begeistring for. 

Stavanger nyter godt av tilreisende musikere til konsertserien med månedlige arrangementer. Det lokale musikk- og kunstlivet får her innblikk i hva som rører seg både nasjonalt og internasjonalt. Inspirasjonen blomstrer og diskusjonene gir liv til nye prosjekter!

nyMusikk Kids. Foto: nyMusikk Stavanger.

3) Hvordan er det å være arrangør av eksperimentell musikk i Stavanger?

Spennende og litt skummelt. Det er usikkert hvor stor oppslutning hver konsert får, men vi er privilegerte som har et miljø som trekker til slike arrangementer!

4) Kan du fortelle litt om programmet på årets vårkonsert?

nyMusikk Stavangers vårkonsert er blitt et tradisjonsrikt arrangement tidlig på våren i byen. Det er en konsert vi aldri går lei av å arrangere. Nesten alle musikere på årets vårkonsert har nær tilknytning til Stavanger: enten bor de her, eller så er de eller har vært musikkstudenter her. Hovedfokuset er å skape en konsertarena hvor de unge og uetablerte kunstnerne i området kan komme og presentere prosjektene sine, og vi har i all hovedsak invitert musikere som selv komponerer og skaper musikk.

5)   Hva er ny musikk for deg?

Musikk som speiler tiden og verden vi lever i, stadig i endring.

Cikada. Foto: nyMusikk Stavanger.