nyMusikk 80 år:

nyMusikk Trondheim

I anledning nyMusikks 80-årsjubileum i 2018 presenteres alle nyMusikks lokalavdelinger gjennom intervjuer i løpet av jubileumsåret.

nyMusikk Trondheim har holdt det gående siden 1975. Vi tok en prat med leder Eira Bjørnstad Foss.

Konsert med The Seen 1. november 2017. Foto: Juliane Shütz.

1) Hvordan ble nyMusikk Trondheim startet?

Komponist Bertil Palmar Johansen forteller: nyMusikk Trondheim hadde sitt første, konstituerende møte på Konsen (Trøndelag Musikkonservatorium) i 1975. Drivkrafta bak oppstarten var Per Hjort Albertsen, daværende rektor på konservatoriet. NMT stod for skikkelig nybrottsarbeid i byen, og Hjort oppmuntra de unge til å stå på. Han tok også initiativet til Trondheim Komponistgruppe noen år etter. Disse gikk perioder litt over i hverandre. Arbeidet var preget av stor entusiasme, de som var med følte at de var med på noe viktig - at det var historisk sus over det.

2)   Hvilken rolle spiller nyMusikk Trondheim i det lokale musikk- og kunstlivet?

nyMusikk Trondheim presenterer et viktig tilskudd til det øvrige konsertprogrammet i byen, det som andre arrangører i byen kanskje ikke programmerer fordi det er for snevert. Vi er mindre sjangerbestemt, og er en viktig arena for folk som driver med ulike former for eksperimentell musikk. Gjennom tette samarbeide med både lokale, nasjonale og internasjonale aktører, får NMT både komponistlegender og sjangeroverskridende musikere av høyt kunstnerisk kaliber til byen. NMT gjør musikk-og kunstlivet i Trondheim litt rikere og litt mer mangfoldig.

Monkey Plot. Kunsthall Trondheim 14. mars 2018. Foto: Juliane Shütz.

3)   Hvordan er det å være arrangør av eksperimentell musikk i Trondheim?

NMT har ingen egen konsertarena, og er derfor avhengige av gode samarbeid. Det er heldigvis mye velvilje blant arrangører i byen som åpner dørene sine for oss, og bidrar til at vi får gjennomført konsertserien vår. Det er en stor mengde av kulturtilbud i Trondheim, og man må hele tiden jobbe hardt for å ikke drukne i mengden av andre arrangementer. Derfor jobber vi hele tiden for å ha en tydelig kunstnerisk profil. Publikum på konsertene våre uttrykker at de er glade for at vi eksisterer, og det inspirerer oss til å fortsette å gjennomføre konserter og til å arbeide for at flere folk oppdager konsertvirksomheten vår.

Alpaca Ensemble - Moving Spaces. Teaterhuset Avantgarden. 25 man 2018. Foto: Juliane Shütz.

4)   Kan du si noe om høydepunktene fra høstens program?

Jeg synes det er vanskelig å velge ut noe som høydepunkt, jeg er veldig førnøyd med programmet vi har satt sammen for høsten, både hvert arrangement for seg og bredden i programmeringa. Men det som er ekstra morsomt i høst er jo at nyMusikk Trondheim sin tradisjonsrike julekonsert i år vil være en plateslippfest med egen NMT-plate

5)   Hva er ny musikk for deg?

Her passer det jo bra å få med slagordet vårt: «Det er summen av det smale som utgjør bredden». Ny musikk er nye idéer, nye innfallsvinkler, nye sammenblandinger. Musikken må være litt uredd - akkurat som vi konsertarrangører må være det.

Det Ekkofrie Kammer med Linn Halvorsrød. Gløshaugen NTNU. 14. april 2018. Foto: Juliane Shütz.