Årsmelding 2013

Aktivitetsnivå og publikumstilstrømning i 2013 viser at kursendringen fra 2012 nå er i full effekt.  Vi har lykkes med mange av våre strategiske og kunstneriske valg, og kan glede oss over at nyMusikk i dag fremstår som en høyst vital, relevant og synlig organisasjon i norsk musikk- og kulturliv. Vi har utviklet et tett programsamarbeid med flere av Oslos kunst- og kulturinstitusjoner som har tilført nyMusikk nye konsertarenaer og nytt publikum.

nyMusikk har i 2013 hatt en god aktivitetsøkning, med 20% flere konserter enn i 2012. Våre ni avdelinger rundt om i landet har stått som arrangør av til sammen 180 konserter og seks festivaler. På landsbasis har vi presentert 570 verk hvorav 95 var urfremføringer. Til sammen har virksomheten  vår engasjert rundt 950 frilans utøvere, komponister og kunstnere i 2013.

Vi takker våre samarbeidspartnere, bidragsytere og publikum for et fruktbart år!

YES NIX, by Tori Wranes, Performa 13. Photographer: Paula Court, courtesy of Performa.