Call For Works - frist 5. desember

World Music Days i Beijing

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer årlig festivalen World Music Days19. - 26. mai 2018 er Beijing, Kina vert for festivalen og det kan nå sendes inn forslag til verk som ønskes presentert. 

nyMusikk er den norske seksjonen av ISCM og vil organisere en jury som velger ut seks stykker blant de innsendte forslagene fra Norge. De seks utvalgte sendes videre til juryen i ISCM som velger det endelige programmet. Prioritet vil bli gitt til kortere komposisjoner og til stykker komponert etter 2012. Kun ett stykke per komponist. 

Innsending av verk skjer digitalt til nymusikk@nymusikk.no innen 5. desember.

Påmeldingen må inneholde:

1. Partitur i PDF-format evt. videodokumentasjon hvis verket ikke har partitur.
2. Audio/video-opptak av verket (hvis mulig)
3. Tekst om verket på engelsk (maks 150 ord), inkludert årstall
4. Kategori (se HER for festivalens kategorier)
5. Teknisk rider (på engelsk, med spesifikasjoner om alt utstyr som trengs til fremføring)

6. Komponistens kontaktinformasjon
7. Komponistens biografi på engelsk (maks 150 ord)
8. Høyresolusjonsbilde av komponisten
9. Passkopi
10. Komponistens nettside (hvis mulig)

Les mer om regler for innsending.

Indivuduell innsending
Komponister kan også sende inn verk selv, men må da betale et innmeldingsgebyr til ISCM. Frist for innsending direkte til ISCM er 31. desember. Se HER for informasjon om individuell påmelding. De som sender inn verk til nyMusikk, vil få beskjed i god tid før 31. desember om de ble valgt ut, og kan evt. sende indivuelt om de ikke ble blant de seks.