Call For Works - frist 15. september 2018

World Music Days i Estland

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer årlig festivalen World Music DaysEstland er vert for festivalen i 2019, som finner sted 2. - 10. mai i Tallinn og Tartu, og det kan nå sendes inn forslag til verk som ønskes presentert. 

nyMusikk er den norske seksjonen av ISCM og vil organisere en jury som velger ut seks stykker blant de innsendte forslagene fra Norge. De seks utvalgte sendes videre til juryen i ISCM som velger det endelige programmet. Prioritet vil bli gitt til kortere komposisjoner og til stykker komponert etter 2008. Kun ett verk per komponist. 

Innsending av verk skjer digitalt til nymusikk@nymusikk.no innen 15. september.

Påmeldingen må inneholde:

1. Partitur i PDF-format evt. lyd- eller videodokumentasjon hvis verket ikke har partitur.
2. Audio/video-opptak av verket (hvis mulig)
3. Teknisk rider (på engelsk, med spesifikasjoner om alt utstyr som trengs til fremføring)
4. Kategori (se HER for festivalens kategorier)
5. Komponistens biografi og tekst om verket (maks 100 ord)
6. Høyresolusjonsbilde av komponisten, med fotokreditering
7. Passkopi (kan også ettersendes (på kort tid) om ditt verk blir plukket ut)
8. Komponistens kontaktinformasjon og nettside (hvis mulig)

Les mer om regler for innsending.

Individuell innsending
Komponister kan også sende inn verk selv, men må da betale et innmeldingsgebyr til ISCM. Frist for innsending direkte til ISCM er 30. september. Se HER for informasjon om individuell påmelding. De som sender inn verk til nyMusikk, vil få beskjed noen dager før 30. september om de ble valgt ut, og kan evt. sende individuelt om de ikke ble blant de seks.