Call For Works - frist 31. oktober

World Music Days i Vancouver

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer årlig festivalen World Music Days. 2. - 8. november 2017 er Vancouver, Canada vert for festivalen og det kan nå sendes inn forslag til verk som ønskes presentert. 

nyMusikk er den norske seksjonen av ISCM og vil organisere en jury som velger ut seks stykker blant de innsendte forslagene fra Norge. Stykket kan være fra så langt tilbake som 2006 men prioritet vil bli gitt stykker fra 2011 og senere, helst 12 minutter eller mindre. 

Innsending av verk skjer digitalt til nymusikk@nymusikk.no innen 31. oktober

Påmeldingen må inneholde:

  • Komponistens kontaktinformasjon
  • Partitur i PDF-format evt. videodokumentasjon hvis verket ikke har partitur.
  • Audio / video opptak av verket (hvis mulig)
  • Tekst om verket på engelsk (maks 100 ord)
  • Passkopi
  • Høyresolusjonsbilde av komponisten
  • Årstall for verket
  • Kategori (se HER for festivalens kategorier)

Les mer om regler for innsending.

Komponister kan også sende inn verk selv, men må da betale et innmeldingsgebyr til ISCM. Frist for innsending direkte til ISCM er 15. november.