All Ears 2019

Bilder fra åpningskonserten 10. januar på nyMusikk. Alle foto: Juliane Schütz.