Friksjon

Bilder fra slagverk-kveld med Morten Johan Olsen Joh som urpremierte sitt verk «Pappapermutasjoner» og Hans-Kristian Kjos Sørensen som fremførte en ny versjon av Øyvind Mælands «Songs in between barren landscapes».