Bilder fra Kollasj

Barnefestivalen Kollasj var et samarbeid mellom nyMusikk, Kulturtanken og Sentralen UNG. Her er bilder fra familiedagen 13. mai på Sentralen. Alle foto: Henrik Beck.