SAMT - Forum for samtidsmusikkaktører

Bilder fra første utgave av SAMT 31. august 2018 hos nyMusikk. Med innlederne Thorbjørn Tønder Hansen, Therese Birkelund Ulvo, Ane Marthe Sørlien Holen og ordstyrer Bjørnar Habbestad, samt musikalsk innslag ved Ole-Henrik Moe jr. og Morten Barrikmo.