SAMT 2: Follow the money!

Bilder fra andre utgave av SAMT - forum for samtidsmusikk. Med Ross Karre (ICE Ensemble) og Anders Eriksson (ILIOS-festivalen). Alle foto: nyMusikk.