ONLY CONNECT FESTIVAL OF SOUND 2014:

Jøran Rudi
Concrete Net

Fredag 23. mai kl. 16:00
Kunsthall Oslo
Gratis

Kjøp festivalpass

FESTIVALPROGRAM

Concrete Net (1997) av den elektroakustiske komponisten Jøran Rudi er data-animert musikk der avstander i solsystemet er brukt til å konstruere og organisere lyder.

Noe av det soniske materialet i Concrete Net er fra opplesninger av Ballards Concrete Island (1974). Verket er et banebrytende eksempel på tverr-mediert kartlegging som ble mulig med innføringen av digital teknologi på 1990-tallet .

Stykket handler om å oppleve en situasjon rett etter at noe har skjedd, og å prøve å forstå restene av det man kan høre og se, slik som det man ofte finner i Ballard litterære prosjekt. Formen er en langsom, utforskende bevegelse, buende gjennom rom-søppel på samme måte som Ballard utforsker de utstøtte i den urbane sivilisasjonen.

Jøran Rudi begynte sin musikalske karriere i det kortlivede, men innflytelsesrike norske punkbandet Kjøtt som ble dannet på slutten av 70-tallet. Han studerte musikkteori og komposisjon ble ved New York University, og Rudi har siden utviklet en portefølje av verker for elektroniske instrumenter og/eller fixed media, så vel som for dans, film, performance, installasjon og multimedia. Rudi var med på å grunnlegge, og var den første lederen av, NOTAM - norsk senter for teknologi og musikk i kunst, og gikk tilbake til en forskerstilling i 2009, etter 17 år med det administrative, faglige og kunstneriske ansvaret for institusjonen.

Only Connect:
J.G. Ballard

22. - 24. mai 2014

Om festivalen og Ballard-temaet
 

Jøran Rudi. Foto: Jøran Rudi.