Ledig stilling som kunstnerisk leder 

nyMusikk søker ny kunstnerisk leder med ambisjoner for det eksperimentelle musikkfeltet.

nyMusikk er en landsdekkende forening for samtidsmusikk, med elleve lokalavdelinger og medlemmer over hele landet. Landsforeningen nyMusikk har hovedsete i Oslo, og utgjør en administrasjon med fire fulltidsansatte. Per i dag er organisasjonen produsent av to festivaler, Only Connect og Off The Page, i tillegg til flere arrangementer gjennom hele året.

nyMusikk er en viktig aktør innen samtidsmusikken, med en lang og ærverdig historie. Siden etableringen i 1938 har organisasjonen vært en banebrytende formidler av nyskapende musikk- og kunstuttrykk. De siste årene har nyMusikks kunstneriske profil og brede prosjektportefølje ført til økt antall samarbeid og et større publikumstilfang. Dette ønsker vi å bygge videre på.

Kunstnerisk leder ansettes i åremål med fire års varighet. Kunstnerisk leder inngår i teamet som administrasjonen utgjør, og forventes å være i god dialog med lokalavdelingene. Stillingen som kunstnerisk leder er sidestilt stillingen som daglig leder, og begge ledere rapporterer til styreleder.

Vi ønsker oss en kunstnerisk leder som vil videreutvikle en sterk kunstnerisk profil og evner å tenke nytt både når det gjelder samarbeid, programmering og publikum.

Arbeidsoppgaver:
- Ansvar for nyMusikks kunstneriske program og profil sentralt
- Ansvar for videreutviklingen av nyMusikks kunstneriske strategi
- Utgjøre en kunstnerisk støttefunksjon for nyMusikks lokalavdelinger

Kvalifikasjoner:
- Musikk- og kunstfaglig kompetanse på høyt nivå
- Dokumentert erfaring fra kunstnerisk programmering/kuratering
- Nasjonalt og internasjonalt nettverk på musikk- og kunstfeltet
- Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole

Personlige egenskaper:
- Svært gode samarbeidsevner og forståelse av å arbeide i team
- Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk/nordisk språk og engelsk

Vi tilbyr:
- Et godt og inspirerende arbeidsmiljø
- Flotte lokaler sentralt på Grønland i Oslo
- Lønn etter avtale

Stillingen er i utgangspunktet 100 prosent, men kan for riktig person tilpasses når det gjelder omfang.

Søknadsfrist 12. april 2017.

Søknad med CV sendes til nymusikk@nymusikk.no.

Ønsket tiltredelse høsten 2017.

Spørsmål rettes til styreleder, Tone Østerdal, på telefon 948 00 172 eller mail til tone.osterdal@afk.no.   

nyMusikk er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.