Lunsjkonsert:
Kjell Bjørgeengen, Thomas Lehn og Silje Aker Johnsen

Kjell Bjørgeengen og Thomas Lehn holdt en elektronisk/visuell konsert, mens sopran Silje Aker Johnsen fremførte stykker av Tyler Futrell og Lasse Thoresen ved lunsjtider på nyMusikk 28. januar 2014. Presentert av Blow Out! og nyMusikk. 

Silje Aker Johnsen, lunsjkonsert 28. januar. Foto: nyMusikk.