nyMusikk fyller 75 år!

nyMusikk har formidlet lyden av samtiden i 75 år.

17. september i 1938 ble nyMusikk stiftet på Hotel Continental som den norske seksjonen av The International Society for Contemporary Music (ISCM). I år feirer organisasjonen 75 år som landets mest markante og innovative eksponent for den nye musikken.

Det er vanskelig å forestille seg hvordan fremveksten av nye musikalske ytringer og nye generasjoner av komponister hadde stått om ikke nyMusikk hadde eksistert som institusjon og stemme i samfunnsdebatten. nyMusikks organisasjonshistorie løper parallelt med historien til avantgarden i norsk musikkliv og nyMusikk er beskyldt/har fått æren for å ha brakt modernismen til Norge. Foreningen ble etablert for å bringe et nytt og internasjonalt tonespråk til Norge, og har siden holdt fanen høyt som Norges fremste formidler av nyskapning og nytenking på musikkfeltet.

Foreningen ble etablert i 1938 av en av Norges mest markante avantgarde-skikkelser, Pauline Hall. Med etableringen av nyMusikk kunne publikum oppleve en rekke nye verker og komponister fra den internasjonale musikkarenaen. Mange av konsertene utfordret både det rådende kunstbegrepet og publikum, og førte til stor kontrovers og mange rasende anmeldelser. Sentrale ledere som Finn Mortensen fikk den nye musikken inn i NRK og i de store orkestrene, og Arne Nordheim brakte publikum i kontakt med den elektroniske musikken. Under Kåre Kolberg og John Persen ble nyMusikk et viktig politisk talsrør for den nyskapende musikken og organisasjonen fikk avdelinger i hele landet. Åse Hedstrøm tilførte musikktidsskriftet Ballade og en ung komponistgruppe. I nyere tid har Geir Johnson og Lars Petter Hagen vært kunstneriske ledere og førte bl.a. nyMusikk ut til et internasjonalt festivalnettverk.

Samtidsmusikken er fremdeles ung og fornyer seg selv løpende, noe som krever kritisk refleksjon og diskusjon. nyMusikk fortsetter å stimulere til ny tekning rundt samtidsmusikkens rolle i norsk kulturliv, og gir inngang til dagens nye, tverrfaglige interesse rundt den nye musikken. Kunstnerisk leder siden 2012 er kurator og skribent Anne Hilde Neset, som bl.a. har etablert samtidslydfestivalen Only Connect Festival of Sound som finner sted i Oslo hvert år. Organisasjonen speiler utviklingen innen samtidskunsten og plukker opp i seg en stadig større tverrfaglige sjangerbredde og kombinerer lyd- og musikkopplevelser med debatt og refleksjon.

Pauline Hall var nyMusikks første formann.