ONLY CONNECT FESTIVAL OF SOUND 2015:

Lydinstallasjon i et ekkofritt kammer

LØRDAG 6. JUNI
SEAS høyttalerfabrikk,
Ryggeveien 96 Moss
KL. 11:00 (avreise fra Oslo Plaza/Sonja Henies plass, Oslo)

Kr 100. OBS: Det er fullt på det ekkofrie kammeret, for venteliste kontakt nymusikk@nymusikk.no. Det er likevel mulig å få med seg resten av arrangementet, med Stine Janvin Motland og omvisning på fabrikken. 

Transport for dem som ikke er påmeldt det ekkofrie kammeret og busstur:
- Bil til Ryggeveien 96.
- Buss TE3 fra Oslo Bussterminal mot Sarpsborg Bussterminal. Gå av på Høyden Ryggeveien. Gå 100 m til Ryggeveien 96.
- Tog mot Moss eller Halden til Moss stasjon. Buss 100 mot Halden. Gå av på Høyden Ryggeveien. Gå 100 m til Ryggeveien 96.

Kjøp festivalpass, kr 550/450 (ordinær/medlem)

FESTIVALPROGRAM

Trond Lossius. Foto: Anders Helgerud.

Lontano er en installasjon og begivenhet i et ekkofritt rom. Arbeidet tematiserer det ekkofrie rommet som en arena for forskning, og retter oppmerksomheten mot hørselen og særlig de romlige aspektene ved hvordan vi hører våre omgivelser, lyttingens fenomenologi, de rike lydlandskapene som omgir oss, og hvordan lyd gir oss opplevelsen av å være i, og være omsluttet av, verden omkring oss.

Prosjektet oppleves i små grupper på fire personer som går inn i rommet sammen med kunstneren. De får først oppleve rommet i seg selv. Deretter setter de seg i midten av rommet, og får lytte til et utvalg feltopptak gjort i surround (Ambisonic). Situasjonen er åpen, og gruppen kan velge å lytte i stillhet eller samtale underveis om opplevelsen av rommet, tankene og minnene som lydopptakene inviterer til, eller andre emner som kommer opp.

Trond Lossius arbeider med lyd og installasjoner. Han benytter flerkanal omsluttende lyd som et immaterielt og temporært skulpturelt medium i arbeider som undersøker forhold mellom lyd, sted og rom. Lossius er tilknyttet BEK Bergen senter for elektronisk kunst hvor han koordinerer arbeidet med forskning og utvikling.

Only Connect:
The Deep

4. - 6. juni 2015

Facebook-event
Billetter
Program