ONLY CONNECT FESTIVAL OF SOUND 2014:

Site Specific Sounds

Tre komponister har skrevet musikk i dialog med Oslos nye urbane arkitektur. Stykkene er hver og en inspirert av konstruksjoner i Oslos nye bybilde. Verkene kan streames under.

Akrobaten. Foto: Thomas Ekström.

Jenny Hval - LUXUS

The Thief

The Thief tar det beste fra livet og klipper bort resten — du kan gå direkte fra hotellet til det splitter nye Astrup-Fearnley museet, du kan ta båt fra lobbyen og direkte dit du skal uten å gå omveien blant byen, blant menneskene. The Thief er ikke et hotell, det er en måte å leve på, en ny type eksistens, frekk og syndig og derfor levende. I åpningsshowet danser tre dansere en kort koreografi i hvert sitt vindu mens publikum ser på utenfra. Vi blir kikkere. Danserne ser verken oss eller hverandre, men de trenger ikke det for å lage en strøm av bevegelser sammen, hotellets blod. Og vi kikker på dem, vi er sinners & saints. Dirty luxury. 
- Jenny Hval 

Les teksten i sin helhet HER.

Jenny Hval har som forfatter, journalist, plateartist og lydkunstner gjort seg bemerket både i Norge og utlandet de senere årene. Da hennes tredje plate Viscera ble sluppet i 2011, skrev musikkmagasinet WIRE at platen var: «a stunning achievement both conceptually and musically.» Tverrkunstnerisk og grenseoverskridende er ord som karakteriserer hennes kunst, men Jenny Hvals polyfoniske kunstnerskap beveger seg sømløst mellom musikk, litteratur, scene- og billedkunst. Hun har, tross sin unge alder, finslipt et uttrykk som er preget av tilstedeværelse, tilgjengelighet og det sammensatt obskure på samme tid.

Rebecka Ahvenniemi - Banalala

Tjuvholmen

Verket Bananala bygger over inntrykk fra den nylig utbygde bydelen Tjuvholmen i Oslo. I dette elegante og nøye planlagte strøket er hvert kvadratmeter gjennomdefinert. Lydmaterialet i Banalala er bearbeidet ut fra byggelyder i form av feltopptak, og synt- og vokallyder. Vokallydene består både av sang, opplest tekst og noen uttrykksfulle primærlyder. Alt materiale er videre bearbeidet og tilpasset komposisjonen i lydbehandlingsprogramvare. Vokallydene fremføres av Hilde Annine Hasselberg.

Temaet reflekteres i lys av følgende sitater av J.G. Ballard: "People are expected to package themselves. Their emotions and sexualities in attractive and instantly appealing forms", "The future in one word: boring" og "Madness is the only freedom". Dette gir kanskje en assosiasjon til en verden som er på vei til å bli helt og holdent formgitt av mennesker, og at menneskene selv samtidig må prøve å tilpasse seg disse formene.
Rebecka Ahvenniemi

Rebecka Sofia Ahvenniemi er utdannet filosof og komponist. Hun fullførte sin mastergrad i filosofi ved UiB i 2010. I masteroppgaven spesialiserte hun seg i kunnskapsteoretiske spørsmål i kunstfeltet, sett i lys av kritisk teori og fenomenologi. Hun har vært opptatt blant annet av tenkere som Theodor W. Adorno, Martin Heidegger og Ludwig Wittgenstein. Rebecka har også tatt utdannelse som komponist ved Griegakademiet. Hun fullførte sin mastergrad i 2013, med spesialisering i språk som et kroppslig og fonetisk uttrykk i musikalske sammenhenger. De siste årene har hun jobbet aktivt som komponist, universitetslektor, og som produsent og daglig leder i konsertserien AVGARDE.

Stine Sørlie - Acrobat Collage

Akrobaten

Gangbroen Akrobaten går over togskinnene nær sentralstasjonen i Oslo. Broen binder sammen to bydeler som representerer gamle og nye Oslo, og toglinjene binder ulike byer og land sammen. I denne collagen tar jeg for meg broen som et sonisk, psykologisk og arkitektonisk konsept, og gjør avsporinger fra Norge til England og Canada, der jeg (blant annet med utgangspunkt i mine engasjement i nyMusikks komponistgruppe og nu:nord) har invitert venner og kolleger på musikkfeltet til å bidra med korte snutter av egen musikk, som bindes sammen og kontrasteres med egne lydbilder og feltopptak fra Bjørvika og Grønland.     

På liknende vis kan byplanlegging og arkitektur i Oslo betraktes som en blanding av ulike interesser og kreative uttrykk som i blant kan kollidere, men uttrykkene kan også fusjonere og bygge bro. På Teaterplassen på Grønland finner vi lekende barn mellom kafeer og utesteder, og boligblokker vegg i vegg med hoteller. Bak den gamle murbygningen til Oslo Mekaniske Verksted og Dramatikkens Hus, ser man Plazabygningen i stål og glass – og på andre siden av gangbroen over togskinnene ser man Barcodes moderne fasader, i sterk kontrast til byggeplassene rundt, som lett kunne latt seg forveksle med en by i ruiner.

Det soniske landskapet i denne collagen består også av ulike stiler, der røffe lydopptak sameksisterer med polerte produksjoner. Bybildet akkompagneres av løsrevne akustiske og elektroniske lydbilder, og minner oss om at fortiden har vært fremtid i fortiden en gang - og at fremtiden skal bli fortid i fremtiden en gang.
- Stine Sørlie

Forslag til rute: Fra nyMusikk (Platous gate 18, Grønland) til Kunsthall Oslo (Trelastgata 3, Bjørvika), som begge huser arrangementer på Only Connect, er det ca ni minutters rolig gange via Teaterplassen og over Akrobaten til Bjørvika. Dette er steder det går an å dvele litt ved underveis. Collagen varer et drøyt kvarter.

Tidskoder (kun nøkkeltider ):
00’51: Eyvind Gulbrandsen: Skulptur
00’57: Steinar Yggeseth: Tomme glass
01’02: Taylor Brook: Improv for Stine
01’40: Ubahn (Peter Edwards/Erik Strutz): Camphor
02’11: Natasha Barrett: Kids/worksite – field recording from Oslo
03’30: Mette Henriette Martedatter Rølvåg: alene hjemme II
04’06: Agnes Ida Pettersen: Slåo-måo springar
04’25: Nick Hyatt: Casseroles – field recording, 24 mai 2014
04’58: Eric Skytterholm Egan: Through the Embers
05’13: Tyler Futrell: The Opposite of a Microscope
05’56: Hugo Harmens: Ludion
07’08: Anette Haave Asheim: Chamber
07’16: Amber Priestley: and you know I
09’37: Siri Langøigjelten: Kongen på trikken
10’12: Maja Ratkje: Vox
10’27: Hiroki Tsurumoto: 0 for piano with electronics
11’43: Isaiah Ceccarelli: La disparition est un mur de plus
13’17: Captain Now: Regina DX
14’25: Charlotte Piene: Byklang
14’35: David Stephen Grant: Bérénice in memoriam

Øvrig musikk og feltopptak av Stine Sørlie, som takker fiolinist Mira Benjamin, cellist Gregor Riddell og slagverker Adam Teixeira for solistiske innslag, samt Charlotte Piene for teknisk assistanse.

Stine Sørlie er utdannet komponist fra Gotlands Tonsättarskola og Norges Musikkhøgskole. Hennes kunstneriske produksjon spenner fra solo-, kammer- og orkesterverker, til musikk for film, teater og dans. Hun har skrevet for anerkjente musikere innenfor genrene klassisk, jazz og folkemusikk, og ønsker å skape større rom for den medskapende musikeren. Hun utfordrer gjerne det fastlåste verkbegrepet, og baker inn variabler som gir musikeren fleksibilitet og valgmuligheter. Sørlies musikk har gjort seg bemerket på konserter i inn- og utland, og har bl.a. vært representert på festivaler som Stockholms Kammermusikfestival, Ung Nordisk Musikkfestival, NuMusic, Borealis, Iliosfestivalen og Ultima.

Only Connect:
J.G. Ballard

22. - 24. mai 2014

Om festivalen og Ballard-temaet

Støttet av Norsk komponistforening og Norsk kulturfond.