Ledig stilling som daglig leder nyMusikk

I forbindelse med at nåværende daglig leder går videre til en annen spennende jobb i norsk kulturliv søker nyMusikk en ny daglig leder med ambisjoner for feltet.   

nyMusikk er en landsdekkende forening for samtidsmusikk, med ni avdelinger og medlemmer over hele landet. Administrasjonen har fire ansatte. Vi formidler og sprer kunnskap om det nyskapende musikkfeltet på tvers av sjangre, og samarbeider med andre musikk- og kunstinstitusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen har en bred portefølje av prosjekter og en sterk kunstnerisk profil, og nyMusikk fungerer som sjangerfeltets stemme i en rekke interessepolitiske saker. nyMusikks hovedsete i Oslo er produsent av to festivaler i året, i tillegg til en rekke løpende konserter, samtaler, utstillinger og publikasjoner.

Vi ser etter en ny daglig leder i 100 prosent stilling som kan videreutvikle nyMusikk i en spennende fase med mange nye satsinger både i den kunstneriske virksomheten og med tanke på organisasjonsutvikling. Daglig leder ansettes i åremål med fire års varighet. Stillingen som daglig leder er sidestilt stillingen som kunstnerisk leder, og begge ledere rapporterer til styreleder. 

Arbeidsoppgaver:
- Interessepolitisk arbeid, strategiarbeid og organisasjonsutvikling
- Personalansvar for kommunikasjonsmedarbeider og produsent
- Økonomiansvar, inkludert drifts- og prosjektfinansiering og rapportering
- Ansvar for gjennomføring av landsmøte, fag- og avdelingssamlinger, styremøter
- Diverse administrativt arbeid og mer produksjonsorientert arbeid i forbindelse med prosjekter/festivaler

Kvalifikasjoner:
- Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole
- Erfaring fra tilsvarende stillinger, inkludert personalansvar
- Dokumentert erfaring fra økonomistyring og prosjektfinansiering
- Kjennskap til kulturfeltet i bred forstand, og norsk musikkfelt spesielt

Personlige egenskaper:
- Systematisk, med strategiske evner, teft og gjennomføringsevne
- Trives med både å samarbeide og å lede, og er en god relasjonsbygger
- Er glad i nye utfordringer, fleksibel og har stor arbeidskapasitet
- Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne  

Søknadsfrist 9. november. Søknad med CV sendes til nymusikk@nymusikk.no

Ønsket tiltredelse så snart som mulig, gjerne fra 1. januar 2017. Lønn etter avtale.

Spørsmål rettes til nåværende daglig leder, Agnes Kroepelien, tlf. 909 36 073, eller styreleder, Tone Østerdal, tlf. 948 00 172.   

nyMusikk er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.