Vannstand på turné

Vannstand er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftningene langs Norskekysten – laget av komponist Maja S.K. Ratkje og lokale barn som musikere. Resultatet er en lydinstallasjon basert på barns tolkninger av musikalske grafer for tidevannsmålinger. 

Foto: Henrik Beck.

5. - 13. desember - Teknisk museum
Installasjon på Teknisk Museum. Den 12. desember vil Ratkje ha en presentasjon på museet i etterkant av klimatoppmøte-demonstrasjon i sentrum.

22. - 24. januar - Den Norske Opera & Ballett
Oslo-utgaven av Vannstand blir utstilt i forbindelse med Klimafestivalen § 112 arrangert av Norsk klimanettverk. Åpning kl 17:00 fredag 22. januar.

9. - 14. februar - Stavanger konserthus
Ny versjon av Vannstand-prosjektet med nytt verk og lokale barn som musikere. 

9. - 13. mars - Bergen, Borealis-festivalen
Ny versjon av Vannstand-prosjektet med nytt verk og lokale barn som musikere. 

Maja S.K. Ratkje med Barn fra Tøyen skole, fra Vannstand under Only Connect, juni 2015. Foto: Henrik Beck.

Vannstand er inspirert av tidevannets syklus – en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefaser og klimapåvirkning. 

For barna innebefatter prosjektet en læringsprosess i å spille partiturer som åpner for improvisasjon og egne valg av toner og klang, og om vannstand generelt. I dag kan vi måle og undersøke havet, og vi ser at menneskenes påvirkning er i ferd med å endre det tilsynelatende evige kretsløpet langs Norskekysten. I Vannstand får barna reflektere rundt og svare musikalsk på denne problematikken.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd, Kunstløftet. Oslo-versjonen skjer i samarbeid med Den Norske Opera & Ballett, AKS Tøyen skole og Oslo musikk- og kulturskole.