World Music Days 2015
Call for works - frist 1. oktober

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer årlig World Music Days. Slovenia er vert for festivalen i 2015 og det kan nå sendes inn forslag til verk som ønskes presentert under festivalen. Det er også kategorier for multimedia-stykker, installasjoner og performancer. 

DETALJERTE REGLER FOR INNSENDING

nyMusikk er den norske seksjonen av ISCM og vil organisere en jury som velger ut stykker blant de innsendte forslagene fra Norge. Disse sendes deretter til den internasjonale juryen i Slovenia. Alle som ønsker å delta kan sende inn ett stykke til den norske juryen. Stykket må ha blitt komponert etter 2007. Vi ber alle interesserte lese grundig gjennom spesifikasjonene i vedlegget over ("detaljerte regler for innsending").

Innsending med vedlegg skjer elektronisk til nymusikk@nymusikk.no. Dersom kun post kan benyttes, send til:

nyMusikk
Platousgate 18
0190 Oslo

Frist for innsending til nyMusikk er 1. oktober 2014. Vi gjør oppmerksom på at innsendt materiale ikke returneres.

Komponister kan også sende inn verk selv, men må da betale et innmeldingsgebyr på 50 euro til ISCM. Frist for innsending direkte til ISCM er 31. oktober.

ISCM er et internasjonalt nettverk av medlemmer fra rundt femti land, viet til å fremme og presentere samtidsmusikk.

World Music Days er ISCMs årlige festival for samtidsmusikk.