World Music Days 2016
Call for works - frist 25. august

ISCM (International Society for Contemporary Music) arrangerer World Music Days29. april - 3. mars 2016 er Tongyeong, Sør Korea vert for festivalen og det kan nå sendes inn forslag til verk som ønskes presentert under festivalen.

nyMusikk er den norske seksjonen av ISCM og vil organisere en jury som velger ut stykker blant de innsendte forslagene fra Norge. Innsending av verk må skje digitalt til nymusikk@nymusikk.no innen tirsdag 25. august

Påmeldingen må inneholde:
Kategori (kategori 1-11)
Partitur (PDF format)
Opptak (MP3 format)
Biografi (kort oppsummering i PDF format)
Verkstittel

Les mer i  regler for innsending 

Komponister kan også sende inn verk selv, men må da betale et innmeldingsgebyr på 50 euro til ISCM. Frist for innsending direkte til ISCM er 31. august

ISCM er et internasjonalt nettverk av medlemmer fra rundt femti land, viet til å fremme og presentere samtidsmusikk.

World Music Days er ISCMs årlige festival for samtidsmusikk.