Seks norske komponister nominert til World Music Days 2019

nyMusikk nominerer årlig norske komponister til deltagelse under World Music Days, som i 2019 finner sted i Tallin og Tartu i Estland. Disse kandidatene blir igjen vurdert av ISCMs jury for den endelige utvelgelsen til festivalen. I 2018 ble Lars Skoglund valgt ut til å representere Norge.

– Årets søkere leverte svært sterkt materiale, sier Bjørnar Habbestad, kunstnerisk leder i nyMusikk, som sammen med musikkviter Hild Borchgrevink og komponist Rebecka Ahvenniemi har utgjort årets jury.

Norske komponister arbeider i til dels svært forskjellige kunstneriske uttrykk, noe som speiles i nominasjonen, der strykinstrumenter figurerer side om side med video, installasjon og elektroakustiske verk. 

De nominerte er:

Jan Erik Mikalsen - Les Étoiles (2018), for strykekvartett
Knut Olaf Sunde - Mirnyj (2018), audiovisuell konsert 
Kristine Tjøgersen - Misterios do Corpo (2017), for strykekvartett og video
Martin Hirsti-Kvam - Hyperrealities (2017), utendørs installasjon
Natasha Barrett - Dusk’s Gait (2018), multikanals konsertverk
Tyler Futrell - Brittle Fluid (2014), for 14 strykeinstrument