Ultima Oslo Contemporary Music Festival

Ultima er den største samtidsmusikkfestivalen i Norden, og har siden 1991 vært en sentral arena for samtidsmusikk og tilstøtende kunstformer. Festivalen fikk knutepunktstatus i 2006, og er støttet av Kulturdepartementet og Oslo kommune.

Ultima er en stiftelse der 18 sentrale institusjoner og organisasjoner i det profesjonelle kulturlivet er medlemmer. nyMusikk er et av medlemmene.

Fra en nyMusikk-konsert med Christine Sun Kim under Ultima 2013. Foto: Ultimafestivalen, Henrik Beck.

Festivalen finner sted i september og foregår over hele Oslo. Gjennom 20 år med Ultima har det vært stor spennvidde i bruk av konsertarenaer. Ultimafestivalen skal fremme kunstnerisk egenart, utvikling og fornyelse, og gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

H.K.H. Kronprinsen er Ultimas høye beskytter.

Stiftelsen Ultimas råd består av: BIT20 Ensemble, Black Box Teater, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Kammerorkester, Det Norske Solistkor, Henie Onstad Kunstsenter, Kunsthøgskolen i Oslo, MIC Norsk musikkinformasjon, NICE, Norges musikkhøgskole, Norsk Komponistforening, NOTAM, NRK – Kringkastingsorkestret, nyMusikk, Oslo Domkor, Oslo Sinfonietta og Cikada.