nyMusikk Bergen presenterer:

USAL: Smalprat med Kjell Samkopf

Vi i nyMusikk Bergen gleder oss til å holde tre kvelder med Smalprat med komponist Kjell Samkopf.

Dette er en serie huskonserter i Prøvesalen på Griegakademiet under overskriften USAL (Uninterrupted Sustained Attentive Listening). Et begrenset antall publikummere (max 20), samles i et rom der auditive og visuelle distraksjoner er forsøkt minimalisert. Under veiledning av komponisten Kjell Samkopf lytter vi gjennom et lydkunstarbeid i sin helhet med hodetelefoner. Etterpå har vi anledning til å ha en samtale med komponisten. 

På samme måte som billedkunst gir oss en anledning til å utvikle vår evne til å se, gir lydkunst oss en anledning til å utvikle vår evne til å lytte. Gjennom et langt liv har vi utviklet vår lytting til en vanestyrt handling. For å bryte denne vanen, kreves en anstrengelse.

Kjell Samkopf baserer sine lydkunstarbeider på kjensgjerningen: alt vi retter oppmerksomheten mot, forandrer karakter.

Les mer om Samkopf.

Del 1: 22. oktober kl. 19:00
Del 2: 5. november kl. 19:00
Del 3: 19. november kl. 19:00

Cd-en til verket er å få kjøpt for et tillegg på kr 50,-
Publikum oppfordres til å bringe sine favoritthodetelefoner.

NB! På grunn av begrenset antall plasser hver kveld, må alle som ønsker å delta sende en mail med ønsket dato til bergen@nymusikk.no.

Griegakademiet
19. november
19:00

Påmelding: bergen@nymusikk.no

Facebook-event