Boklansering:

Lyd og ulydighet
- Ny Musikk siden 1938

nyMusikk gir ut bok om viktige hendelser og personer fra Ny Musikks 78 år lange historie. 

Det blir samtale med et utvalg av forfatterne, musikkinnslag og noe godt i glasset.

Program (19:00)
Velkommen v/Anne Hilde Neset
Samtaler med Erik Jacobsen og Kjell Skyllstad, ledet av Audun Vinger
Ole-Henrik Moe urfremfører A memoir 2 - et minnestykke for Arne Nordheim

Ny Musikks organisasjonshistorie løper parallelt med modernismens inntog i norsk musikk. Boken presenter denne brytningstiden gjennom en polyfoni av forfatterstemmer med beretning fra de tidlige happeningene på 60-tallet, orkesterboikotter, kunstneraksjoner og offentlig diskurs, til sjangermangfoldet og institusjonssamarbeidene som preger dagens samtidsmusikk.

Med tekster av Hild Borchgrevink, Eivind Buene, Kåre Bulie, Julian Cowley, Lars Mørch Finborud, Jenny Hval, Erik Jacobsen, Kåre Kolberg, Astrid Kvalbein, Anders Danielsen Lie, Anne Hilde Neset, Elef Nesheim, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Øyvind Rimbereid, Synne Skouen, Tore Stavlund, Ann Kristin Traaen, Audun Vinger

Redigert av Anne Hilde Neset, Eivind Buene, Audun Vinger
Utgivelse: nyMusikk og Forlaget Press

Sentralen
21. juni
19:00

Lanseringen skjer i Forstanderskapssalen.
Dørene åpner kl. 18:45.

Facebook-event