nyMusikk Innlandet presenterer:

nyMusikk 80 år:
Nattkonsert med Jonas Aune

nyMusikk Innlandet fortsetter med dette jubileumshelgen hvor nyMusikks 80 år som landsorganisasjon i den nye musikkens tjeneste markeres.

PROGRAM
Nattkonsert: Geir F. Stavsøien, CircumsDances (2015). Urfremførelse.

Møt opp. Vær til stede. Fortap deg selv, i deg selv.

Jonas Aune (1994-) fra Ås studerer siste året på utøvende master på Norges musikkhøgskole med Professor Einar H. Smebye og Marianna Shirinyan som lærere. Jonas startet med pianotimer i en alder av syv år, og tok timer ved Kulturskolen i Ås til han var 16. Fra da av ble han tatt inn på Talentutviklingsprogrammet ved Norges musikkhøgskole og startet samtidig på Musikklinjen på Ski Videregående Skole.

Jonas har avholdt mange konserter i Norge og utenlands, blant annet i Spania, Italia, Østerrike, Nederland og England. I 2016 vant han en pianokonkurranse som gav han mulighet til å fremføre Griegs slåtter op. 72 under Aldebourgh Music Festival i England. Senere det året mottok han også en spesialpris for sin tolkning av Prokofievs 6. pianosonate under Bolzano International Piano Festival, Italia.

I 2017 var Jonas semifinalist i Nordic Piano Competition og ble tildelt spesialprisen «Best Interpretation of a Virtuoso Etude». Jonas har vært solist med flere norske orkestre, og har nylig kommet med i styret i Oslo Griegselskap.

Geir F. Stavsøien (1977-) er en nysgjerrig og utforskende komponist med en produksjon som berører mange stilarter. Som grunnleggende autodidakt, med «de nødvendige korreksjoner gjennom musikkvitenskapelige studier på Blindern» har han tilegnet seg innsikter og erfaringer på siden av det etablerte komponistsamfunnet. I de senere år har Stavsøiens musikk endret seg fra å være romantisk anlagt og livsbejaende til å dvele ved større og mer alvorlige spørsmål som psykdom, selvmord og menneskets gjentatte brudd på menneskerettigheter, like fremt med en umiskjennelig, egendefinert, klanglig nerve. Han er medlem av nyMusikks Komponistgruppe siden 2015.
CircumsDances, for solo piano (2014-2015) tar utgangspunkt i klanger som har fulgt Stavsøien siden tidlig barndom. Ved å lete seg tilbake til klangenes opprinnelse og kjerne, gjennom dyptgående musikkfilosofiske perspektiver, nitid erindringsarbeid og samtaler med kolleger, har komponisten skrevet frem et verk som utvikles og endres i lytteren, ikke på papiret. Verkets lengde i tid beror utelukkende på pianistens valg i øyeblikket, men det er anmodet at det ikke strekker seg utover ti timers varighet. De ni satsene kan alene fremføres i sammenheng med livets små og store begivenheter.

Som leder av nyMusikk Innlandet er Stavsøien opptatt av å hegne om hele Innlandet; en region som både trenger og fortjener den nye musikken. Regionen har et rikt tilbud av samtidskunst innenfor en rekke felt, som billedkunst, teater og poesifestival. Vår egen tids musikk har alt for lenge vært et forsømt område, og det er nå nyMusikk Innlandets store ære og plikt å ivareta det utforskende musikklivet, gjerne i møte med andre kunstarter og i samarbeid med regionens kunstnere.

15. september 2018
Hamar Domkirke
19:00

Fri entré
Dørene åpnes 18:30

Facebook-event