Ultima 2017:
Munchmuseet i bevegelse + nyMusikk presenterer

Jana Winderen: Rats
- byens hemmelige lydlandskap 

Parallelt med menneskeverdenen finnes det et annet travelt samfunn - en verden av rotter. Når de kommuniserer med hverandre er det bare noe av det som kan bli fanget opp av det menneskelige øret ettersom lydene ligger i frekvensområdet for ultralyd (over 20.000 Hz).

Tegning av Jana Winderen.

Et steinkast fra Oslos marmorhvite operahus, og basert på hypotesen om at rotter synger kjærlighetssanger til hverandre, vil Jana Winderen ta opp lyder fra det ultrasoniske landskapet i Bjørvika som hun sakker ned til menneskelig sansbart lyttenivå.

Basert på sine feltarbeid og funn, vil hun skape en ny flerkanals komposisjon for Munchmuseet i bevegelse 2017 med Spatial Audio Software laget av Tony Myatt (University of Surrey). Den nye komposisjonen vil bli installert under Nylandsbrua ved munningen av Akerselva i dette raskt voksende distriktet Oslo. Installasjonen åpner 6. september 2017 som del av Ultimafestivalen.

Jana Winderens prosjekt er et samarbeid mellom Munchmuseet i bevegelse og nyMusikk, kuratert av Natalie Hope O'Donnell og Anne Hilde Neset.

Prosjektet omfatter også seminaret Sounds of the City, holdt den 22. september på Munchmuseet.

Jana Winderen. Foto: Finnbogi Petursson.

Om kunstneren
Den internasjonalt anerkjente Oslo-baserte kunstneren Jana Winderen skaper flerkanals lydinstallasjoner og konserter. Hun er utdannet billedkunstner ved Goldsmiths College i London, og har en bakgrunn i matematikk, kjemi og fiskeøkologi fra Universitetet i Oslo. Tidligere prosjekter inkluderer en installasjon i Park Avenue Tunnel, New York City (2014) og MoMA New York (2013). Hun ble tildelt prisen Golden Nica for Digital Music & Sound Art på Ars Electronica i 2011. Kommende oppdrag i 2017 inkluderer TBA21-Academy, Sonic Acts i Amsterdam, V-A-C Foundation i Moskva og Borealisfestivalen i Bergen. Hun gir ut hennes audiovisuelle verk på Touch.

janawinderen.com
janawinderen.bandcamp.com

Om Munchmuseet i bevegelse
Munchmuseet i bevegelse (2016–2019) er et kuratert program med midlertidige kunstprosjekt i ulike rom (også uterom) i Bydel Gamle Oslo. Formålet med det mobile prosjektet er å videreføre Stenersenmuseet i Vika (1995–2015) sitt arbeid med samtidskunst frem mot samlokaliseringen i 2020, mens utstillinger basert på Stenersensamlingen vises i et eget gallerirom i Dronning Eufemias gate 34, kuratert av Kunsthall Oslo. Samtidskunstprosjektene er lokalt forankret og preget av dialog med ulike institusjoner og aktører i området Munchmuseet beveger seg gjennom – fra Tøyen til Bjørvika.

Om nyMusikk
nyMusikk ble etablert i 1938. Organisasjonen fremmer kunstmusikk og lydkunst gjennom en rekke prosjekter som konserter, foredrag, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger. nyMusikk er en helårsarrangør  med et nettverk av ni avdelinger på ulike steder i Norge og samarbeider bredt med musikk-og kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. De arrangerer to årlige festivaler: Only Connect, festival for samtidsmusikk og lydkunst, samt musikkfestivalen uten musikk, Off The Page. nyMusikk omfavner kompleksitet og risikotaking og inviterer publikum til å lytte på nye måter.

Foto: Jana Winderen.

Lydinstallasjon

6. september -
14. oktober 2017

Trelastgata 1, under Nylandsbrua

Åpning 6. september kl. 17:00

Seminar
Sounds of the City

22. september
Munchmuseet