Munchmuseet i bevegelse + nyMusikk presenterer

Jana Winderen: Rats
- byens hemmelige lydlandskap 

Jana Winderen. Foto: Anne Valeur.

Et steinkast unna Oslos marmorhvite operahus inviterer Munchmuseet og nyMusikk deg til å lytte til Jana Winderens nye flerkanals komposisjon. Lydinstallasjonen er laget spesielt til stedet under brua i Trelastgata, ved munningen av Akerselva.

Parallelt med menneskeverdenen finnes det et annet travelt samfunn – en verden av rotter og lyder vi ikke kan høre. I Oslo finnes det omtrent like mange rotter som mennesker.

Byen har flere lydlandskap. Utenfor menneskets hørselsevne kommuniserer dyr frekvensområdet for ultralyd, det vil si over 20 000 hertz. Kunstner Jana Winderen har lenge arbeidet med undervannslyd, fra plankton til blåhval. Nå retter hun oppmerksomheten mot det urbane lydlandskapet med hypotesen om at rotter synger kjærlighetssanger til hverandre.

I feltarbeidet sitt har Winderen gjort opptak av ultralyd i byen på kvelds- og nattestid. Dette danner grunnlaget for et nytt lydverk hvor hun skaper en møteplass mellom oss og de andre dyrene vi deler habitat med.

Lydinstallasjonen åpner kl. 17:00, 6. september 2017 som del av Ultimafestivalen

Prosjektet omfatter også en presentasjon av Winderens praksis på nyMusikk i Platousgate 18 og seminaret Sounds of the City, 22. september på Munchmuseet, med Chris Watson blant annet kjent som lydmannen i David Attenboroughs naturdokumentarer.

Jana Winderens prosjekt er et samarbeid mellom Munchmuseet i bevegelse og nyMusikk, kuratert av Natalie Hope O'Donnell og Anne Hilde Neset. Professor Tony Myatt (University of Surrey) har laget Spatial Audio Software til installasjonen.

Tegning av Jana Winderen.

Om kunstneren
Den internasjonalt anerkjente Oslo-baserte kunstneren Jana Winderen skaper flerkanals lydinstallasjoner og konserter. Hun er utdannet billedkunstner ved Goldsmiths College i London, og har en bakgrunn i matematikk, kjemi og fiskeøkologi fra Universitetet i Oslo. Tidligere prosjekter inkluderer en installasjon i Park Avenue Tunnel, New York City (2014) og MoMA New York (2013). Hun ble tildelt prisen Golden Nica for Digital Music & Sound Art på Ars Electronica i 2011. Kommende oppdrag i 2017 inkluderer TBA21-Academy, Sonic Acts i Amsterdam, V-A-C Foundation i Moskva og Borealisfestivalen i Bergen. Hun gir ut hennes audiovisuelle verk på Touch.

janawinderen.com
janawinderen.bandcamp.com

Om Munchmuseet i bevegelse
Munchmuseet i bevegelse (2016–2019) er et kuratert program med midlertidige kunstprosjekt i ulike rom (også uterom) i Bydel Gamle Oslo. Formålet med det mobile prosjektet er å videreføre Stenersenmuseet i Vika (1995–2015) sitt arbeid med samtidskunst frem mot samlokaliseringen i 2020, mens utstillinger basert på Stenersensamlingen vises i et eget gallerirom i Dronning Eufemias gate 34, kuratert av Kunsthall Oslo. Samtidskunstprosjektene er lokalt forankret og preget av dialog med ulike institusjoner og aktører i området Munchmuseet beveger seg gjennom – fra Tøyen til Bjørvika.

Om nyMusikk
nyMusikk ble etablert i 1938. Organisasjonen fremmer kunstmusikk og lydkunst gjennom en rekke prosjekter som konserter, foredrag, kunstnermøter, filmvisninger, performance, festivaler og utstillinger. nyMusikk er en helårsarrangør  med et nettverk av ni avdelinger på ulike steder i Norge og samarbeider bredt med musikk-og kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. De arrangerer to årlige festivaler: Only Connect, festival for samtidsmusikk og lydkunst, samt musikkfestivalen uten musikk, Off The Page. nyMusikk omfavner kompleksitet og risikotaking og inviterer publikum til å lytte på nye måter.

Foto: Jana Winderen.

Lydinstallasjon

6. september -
14. oktober 2017

Trelastgata 1, under Nylandsbrua

Åpning 6. september kl. 17:00
Facebook-event

Seminar
Sounds of the City

22. september
Munchmuseet

Presentasjon
En presentasjon av Jana Winderens kunstneriske praksis.

7. september – 13. oktober
nyMusikk

Åpningstider
Hverdager: 10:00 – 16:00
Søndager: 11:00 – 15:00