Kulturbudsjettet 2019 - paneldebatt

Forventningene er store i kulturlivet når kulturminister Trine Skei Grandeskal legge frem sitt første kulturbudsjett. Fornøyd eller fortvilet? Innfridd eller irritert? Vi inviterer til debatt!

Debatten organiseres av Arrangørforum (Norske Konsertarrangører, Norsk Viseforum, Klassisk, Norsk jazzforum, FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans, Norsk Bluesunion (NBU) - Norwegian Blues Union, Norske Festivaler, Norske kulturhus, nyMusikk), MFO, Musikkutstyrsordningen, Balansekunst og Kulturalliansen.

Kulturministeren kommer og vil innlede med en gjennomgang av sine budsjettprioriteringer. Etterpå blir det paneldebatt om budsjettet med utgangspunkt i fem temaer som et samlet musikk- og kulturliv er opptatt av: Kulturarenaer, balanse i kulturlivet, arrangørfeltet, utøverfeltet og frivillig kulturliv. Debatten avsluttes med en åpen spørsmålsrunde fra salen.

Debattpanel:
• Kulturminister Trine Skei Grande (V) 
• Kristin Ørmen Johnsen (H)
• Anette Trettebergstuen (AP)
• Geir Jørgen Bekkevold (KrF)
• Freddy André Øvstegård (SV)
• Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Hvert tema åpnes med en kort innledning fra en representant for feltet:  
• Kulturarenaer, innleder Rhiannon Edwards - MUO
• Balanse i kulturlivet, innleder Guro Kleveland - Balansekunst
• Arrangørfeltet, innleder Tone Østerdal - NKA
• Utøverfeltet, innleder Hans Ole Rian - MFO
• Frivillig kulturliv, innleder Marit Jacobsen - Kulturalliansen

 

10. oktober 2018
Kulturhuset
09:15

Kaffe, bakst og mingling fra 09.15. Debatten starter kl. 09.45. Varighet ca. 1,5 time.

Facebook-event