nyMusikk Østfold presenterer:

Habbestad: Meditation

Medvirkende: Ingvild Habbestad - solo fiolin

Program:
Kjell Habbestad: «Meditation» (2001)

Ingvild Habbestad.

Ingvild Habbestad er fiolinist, født i 1983. Hun fullførte sin mastergrad ved Norges musikkhøgskole våren 2008, etter studier med Peter Herresthal. Under studiet hadde hun stipendiatplass i Oslo-Filharmonien. Hun har også orkesterdiplom fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med stipendiatplass i Kungliga Filharmoniska Orkestern og Sveriges Radios Symfoniorkester. Høsten 2008 ble hun tilsatt i Den Norske Opera & Balletts orkester, og i 2010 vant hun prøvespill både i Kringkastingsorkesteret (KORK) og Oslo-Filharmonien. Fra juni 2011 er hun å finne mellom 1.-fiolinistene i KORK.

Kjell Habbestad (født 13. april 1955 på Bremnes i Bømlo kommune i Sunnhordland) er en norsk komponist, samt professor i musikkteori og komposisjon ved Norges musikkhøgskole. Han er utdannet kirkemusiker fra Norges musikkhøgskole i årene 1975 – 1979, og tok diplomeksamen i komposisjon samme sted i 1981. Han har studert komposisjon med Olav Anton Thommessen, Finn Mortensen og Lasse Thoresen. Habbestad arbeidet som organist fra 1977 til 1987 i henholdsvis Snarøya kirke (1977-81) og Langhus kirke (1986-87). I 1981 ble han tilsatt som lektor i teorifag ved  Bergen Musikkonservatorium (idag Griegakademiet), i 1986 som første­amanuensis ved Østlandets Musikkonservatorium, i 1996 som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole hvor han har vært professor fra 2013.[1]

2. februar 2019
Galleri F-15, Moss
14:00