NyNorsk Messingkvintett og Sean Bell

Fire unge komponister vil sammen med kontratenor Sean Bell og NyNorsk Messingkvintett avslutte vårens konserter på Cafeteateret den 11. juni. Foruten å utforske mulighetene som ligger i denne nokså uvanlige kombinasjonen, messingkvintett og kontratenor, har alle komponistene jobbet med tekst på ulikt vis. 

I Tze Yeung Ho sitt verk «se når han kommer» er det muligheten som ligger i å blande og kontekstualisere ulikt tekstmateriale som utforskes. Dramaturgien i verket er basert på en rekke ritualer fra en gammel østasiatisk kulturs seremoni for å vie ektepar der en av partene var avgått med døden. Over dette arkaiske og absurde formløpet, fremføres tekster av den danske grevinnen Henriette Rantzau (1844-1911), Sigbjørn Obstfelder (1866- 1900) og Arne Ruset, (1951-) samt utdrag av Kanteletar fra de finske mytene om Kalevala, nedtegnet av Elias Lönnrot. 

Obstfelders tekster danner også utganspunktet for teksten i Agnes Ida Pettersens «Verdensfryd!», som har komponistens egen fortolkning av diktet «Al skabningen sukker» som utgangspunkt. Pettersen har bearbeidet teksten og står igjen med den hun selv oppfatter som essensen av det Obstfelder ønsker å formidle. Disse fragmentene blir gjennom bruk av repetisjon og ustrekninger gitt større rom i verket enn i orginalteksten og gjennom denne understrekningen håper Pettersen og kunne formidle dramaet og de store store følelsene i Obstfelders diktning. 

Kristin Bolstad har valgt seg ut tekster fra Kurt Johannessens to bøker «Eg er ein frosk» og «Det». Tekstene blir fremført med figurteater sammen med musikken. Teksten og rytmen i ordene og setningene blir tonesatt på en naturlig melodi, som om en skulle ha sagt teksten. Melodien glir dermed inn i tekstrytmen og lar fokuset bli rettet mot innholdet i teksten. 

En helt annen innfallsvinkel har Hugo Harmens hatt i sitt verk «Nidarkitekturos Fem». Tekstene er skrevet av komponisten selv, basert på artikler, meninger og debatter omkring ulike bygg i Trondheim. Komponistens intensjon er både å la musikken inspireres av byggenes unike uttrykk, og å kommentere den offentlige debatten om byutvikling i Trondheim. 

Konserten finner sted på Cafeteatert søndag 11. juni kl. 14.00. 

PROGRAM:
Tze Yeung Ho - så når han kommer
Agnes Ida Pettersen - Verdensfryd!
Kristin Bolstad - Det som før var
Kristin Bolstad - Eg er ein frosk
Hugo Harmens - Nidarkitekturos fem

11. juni
Cafeteatret, Oslo
14:00

Billetter: 100 kr/50 kr (ordinær/medlem)