Konsert i utstillingen Tori Wrånes. Hot Pocket

MoE + Pinquins: Frihetens øyeblikk

Det blir konsert med MoE og Pinquins som fremfører verket Frihetens øyeblikk, som del av et performanceprogram i Tori Wrånes' nye utstilling på Museet for samtidskunst: Tori Wrånes. Hot Pocket. 

Pinquins og MoE. Foto: Anna Julia Granberg, Blunderbuss.

Med inspirasjon fra den høyst desperate og sannhetssøkende romanen Frihetens Øyeblikk av Jens Bjørneboe, fremfører MoE og Pinquins et verk som drar lytteren mellom hovedpersonens delirium og hans makabre humor. Utøverne ønsker med dette verket å hylle en av etterkrigstidens sterkeste stemmer både i litteraturen og i samfunnsdebatten – en stemme som alltid tok de svakes side og som stod opp mot overmakten.

Verket er nykomponert og blander samtidsmusikk og eksperimentell rock på en måte som ikke har vært gjort tidligere. Dette spennet i sjanger er essensielt i utformingen av konserten, og musikken er et resultat av møtet mellom bandenes ulike uttrykk.

Pinquins er en grenseoverskridende slagverktrio i stadig utvikling, som er opptatt av å utfordre og utvide formatet de jobber innenfor. Trioen består av Sigrun Rogstad Gomnæs, Johanne Byhring og Ane Marthe Sørlien Holen.

MoE lager rock som ikke hører hjemme noe sted, som bobler over av sin bakgrunn fra støy- og samtidsmusikk. Trioen består av Håvard Skaset, Joakim Heibø og Guro Skumsnes Moe.

Konserten er et samarbeid mellom nyMusikk og Museet for samtidskunst.

15. juni
Museet for samtidkunst
17:00

Gratis inngang