nyMusikk Trondheim presenterer:

The Virtuoso Listener

The Virtuoso Listener er et symposium som kombinerer kunstneriske og forskningsbaserte tilnærminger til temaet lyd og lytting. Over tre dager arrangeres det konserter, foredrag, filmvisninger, lydinstallasjoner og mer, fordelt på flere sentrale scener og arenaer i Trondheim by.

Symposiet arrangeres i samarbeid mellom NTNU Institutt for musikk, Dokkhuset, Trondheim Sinfonietta og nyMusikk Trondheim, under ledelsen av Njål Ølnes, Michael Duch og Sigurd Saue. Arrangementene foregår på Dokkhuset, Rockheim, Cinemateket og i Nidarosdomen.

Symposiet knytter sammen aktører fra ulike akademiske og kunstneriske miljø i Trondheim, i møte med internasjonale musikere, komponister og forskere. Programmet retter seg mot et bredt spekter av målgrupper i Trondheim, innenfor og utenfor kunst og akademia. Alle arrangementene er åpne for det offentlige publikummet.

Artister og deltagere:
Supersilent
Trondheim Sinfonietta
Nidaros Domkor

Andreas Bergland
Ellen Lindquist
Espen Aalberg
Frank Ekeberg
Helge Sten
Hild Borchgrevink
Hilmar Thordarson
Jana Winderen
Kyrre Laastad
Lasse Marhaug
Lasse Thoresen
Lee Patterson
Ståle Storløkken
Trine Knutsen

Michael Duch
Njål Ølnes
Sigurd Saue

23. - 25.
november
NTNU Institutt for musikk

Program og billetter: thevirtuosolistener.no

Facebook-event