Ultima:
Ole Martin Huser-Olsen

Lunsjkonsert med Ole Martin Huser-Olsen under Ultimafestivalen.

Ole Martin Huser-Olsen.

Ole Martin Huser-Olsen er klassisk gitarist med et repertoar som spenner fra renessanse til nyskrevet samtidsmusikk. Søken etter egen samtid står i sentrum for Huser-Olsens lunsjkonsert i nyMusikks lokaler på Grønland. Forsøket kommer til uttrykk i både Martin Rane Bauck og Simon Steen-Andersens stykker, som bearbeider henholdsvis Shakespeare-materiale og Bachs Capriccio i B-dur. Men også Charlotte Piene og Dagfinn Koch tar tak i forholdet mellom det forgangne og det nåværende: Piene gjennom sin oversettelse av en helt konkret persons helt konkrete gjøremål innen et helt konkret tidsrom, og Koch gjennom sin musikalske lesning av diktet Hud.

Program
--Charlotte Piene - Turn back to that point where (you think) you were that day (2011/2013)
--Dagfinn Koch - Hud (WP)
--Martin Rane Bauck - Fretted With Golden Fire – 1. sats (WP)
--Rainer Rubbert - Aus Snodens Zeit (WP)
--Simon Steen-Andersen - Beloved Brother (2008)

I samarbeid med Ultima Oslo Contemporary Music Festival.

nyMusikk
15. september
12:00

Gratis. Lett servering.