Vannstand

Lydinstallasjonen Vannstand av Maja S.K. Ratkje kommer til Norsk Teknisk Museum. Den 12. desember vil Ratkje ha en presentasjon på museet i etterkant av klimatoppmøte-demonstrasjon i sentrum.

Foto: Henrik Beck.

Norsk Teknisk Museum følger også med på klimakonferansen i Paris frem mot 12. desember. I samarbeid med bl.a. Bellona og Natur og ungdom setter museet fokus på klima med aktiviteter i foajeen og læringstilbud i museet. Klimauken starter 8. desember, men alt nå kan du oppleve lydinstallasjonen Vannstand, som er laget av komponist Maja S.K. Ratkje med barn fra Tøyen skole.

Vannstand er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftningene langs Norskekysten – laget av komponist Maja S.K. Ratkje. Verket er inspirert av tidevannets syklus – en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefaser og klimapåvirkning. I dag kan vi måle og undersøke havet, og vi ser at menneskenes påvirkning er i ferd med å endre det tilsynelatende evige kretsløpet langs Norskekysten.

Barn fra Tøyen skole er med som musikere i prosjektet. I tillegg høres lyden av bølger som slår mot land og barnas stemmer som uttaler ordet «vann» på sine morsmål. Lydinstallasjonen ble første gang vist i juni 2015 under nyMusikks festival Only Connect. 

Foto: Henrik Beck.

Prosjektet er kommet i stand gjennom samarbeid mellom nyMusikk, Den Norske Opera & Ballet, AKS Tøyen Skole og Oslo musikk- og kulturskole med støtte av Norsk kulturråd, Kunstløftet.

Teknisk museum
5. - 13. desember