nyMusikk Innlandet

nyMusikk Innlandet skal være en arena og et forum for skapende og utøvende krefter innen samtidsmusikk i regionen. Avdelingen ble opprettet mai 2018.

Leder: Geir F. Stavsøien
innlandet@nymusikk.no