Medlemskap i NMK

Komponistgruppen består av norske komponister (bosatt hjemme eller ute), samt utenlandske komponister bosatt i Norge. Komponistene tilbys et femårig medlemskap, og mottar jevnlig utlysninger av prosjekter initiert av NMK. Komponistgruppens kjerneaktivitet er konserter som presenterer nye verk av medlemmene.

Søknader om medlemskap bør bestå av følgende:
- Kortfattet søknad med presentasjon av søkerens kunstneriske bakgrunn og motivasjon for å søke medlemskap i NMK
- CV med navn, adresse, fødselsdato, telefon, e-postadresse, evt. hjemmeside
- Verkliste
- 3 verk som kan bestå av: Noter/partitur + lydopptak, alternativt rene lyd- eller videoverk

Vedleggene sendes som pdf-filer (tekst) eller mp3-filer (lyd), alternativt i form av internett-linker. NMKs styre vurderer søknadene på bakgrunn av innsendt materiale og kunstnerisk aktivitet.

NMK har ingen medlemskontingent, men det forutsettes at godkjente medlemmer tegner medlemskap i nyMusikk. Søknader om medlemskap kan sendes hele året men vurderes etter en fastsatt frist i forkant av årsmøte i NMK som normalt holdes i slutten av februar. Alle nye medlemskap trer i kraft ved årsmøte. 

Søknad med vedlegg/linker sendes elektronisk innen tirsdag 5. februar til:

nmk [at] nymusikk.no 

"Just Press Play?!"