nu:nord 

nu:nord er et kunstnerisk fellesskap mellom framtidens sentrale aktører i miljøet for samtidsmusikk i Canada, Norge og England, der komponister og utøvere årlig møtes for å dele tankegods og skape ny musikk. Gjennom gjensidig kollegial utveksling, konstruktiv kritikk og en stilistisk inkluderende atmosfære, søker nu:nord å skape en plattform som evner å styrke samtidsmusikkmiljøet fra innsiden.

Den første utgaven av nu:nord ble presentert i Oslo i juli 2011 av nyMusikks komponistgruppe i Norge. Det som begynte som en konferanse for gryende komponister har siden vokst til en internasjonal plattform for presentasjon og utvikling av ny musikk. 

Les mer om nu:nord her.

Original nu:nord artwork: Ruby Kato Attwood