nyMusikks komponistgruppe

nyMusikks komponistgruppe (NMK) er en faggruppe for komponister og lydkunstnere i etableringsfasen. NMK arrangerer flere konserter, workshops og faglige fora hvert år, og samarbeider med profesjonelle musikere, ensembler og festivaler både nasjonalt og internasjonalt. NMK presenterer rundt 30 urfremføringer i året, og ved til enhver tid å fange opp de nye stemmene, er vi ofte først ut med å presentere de yngste aktørene og de ferskeste strømningene på den nyskapende, eksperimentelle musikkscenen. Medlemmene tilbys et femårig medlemskap, noe som skaper en dynamisk struktur og et stort estetisk mangfold, der medlemmene selv aktivt er med på å skape vår kunstneriske profil. Komponistgruppen har utgitt CDene In Real Time, Non-Solid Objects (2001 på Albedo) og Cirrus (2007 på Fabra).

Leder: Anders Torgunrud Røshol
nmk [at] nymusikk.no