nyMusikks komponistgruppe

nyMusikks komponistgruppe (NMK) er en faggruppe for komponister og lydkunstnere i etableringsfasen. NMK arrangerer flere konserter, workshops og faglige fora hvert år, og samarbeider med profesjonelle musikere, ensembler og festivaler både nasjonalt og internasjonalt. NMK presenterer rundt 30 urfremføringer i året, og ved til enhver tid å fange opp de nye stemmene, er vi ofte først ut med å presentere de yngste aktørene og de ferskeste strømningene på den nyskapende, eksperimentelle musikkscenen. Medlemmene tilbys et femårig medlemskap, noe som skaper en dynamisk struktur og et stort estetisk mangfold, der medlemmene selv aktivt er med på å skape vår kunstneriske profil. Komponistgruppen har utgitt CDene In Real Time, Non-Solid Objects (2001 på Albedo) Cirrus (2007 på Fabra) og Tapestry (2016 på Fabra). 

Leder: Anders Torgunrud Røshol
nmk [at] nymusikk.no
 

Styret i NMK 2017
Anders Torgunrud Røshol, leder
Steinar Yggeseth, nestleder
Agnes Ida Pettersen
Ragnhild Tronsmo Haugland
Bendik Sells

Vara
Petter Haukaas
Anna Aardalen
Trine Franksdatter
Jonas Skaarud
 

Årsmeldinger og vedtekter
Årsmelding 2017
Vedteker 2018