Vårprogram 2017 - NMK

21-22. januar - Workshop med NyNorsk Messingkvintett og Sean Bell
nyMusikks kontorer på Grønland, 10:00 - 13:00 

I forbindelse med prosjektet med NyNorsk Messingkvintett og Sean Bell planlegges det en workshop helgen 21-22 januar. Da vil komponistene få anledning til å prøve ut ideer og allerede skrevne partier før de går inn den siste fasen med ferdigstilling av verker til 1. mars. Det å kunne tilby medlemmene våres en skikkelig workshop med musikerne de skriver for er en helt essensielt del av hvordan NMK driver prosjekter. 
Komponistene i NMK er fremdeles i en fase med mye utprøving av ideer og usikkerhet rundt hva som fungere og ikke fungerer. Får man en vanlig bestilling er det ikke alltid man har mulighet til å jobbe så tett med musikerne på dette stadiet i komposisjonensprosessen, og vi er stolte over at vi kan skape gode rammer rundt kunsterisk utforskning i NMK. 

4. februar - Markering av den klassiske gitarens dag
Paleet kl. 12:30, eventuelt andre annonserer via vår Facebook side.

Vi markerer den klassiske gitarens dag, som er søndag 5. februar med å sende gitarist Ole Martin Huser-Olsen rundt i byen for å fremføre et lite repertoar av verker av NMK komponister.

Verker av Stavsøien, Røshol og Bauck

23. og 26 mars - 23.27: En fortellerforestilling i fortellerfestivalen 2017
Sentralen (gymsalen), 20 (23.03) og 16.30 (26.03)

23.27 er en musikalsk fortellerforestilling som utforsker møtet mellom den lengselsfulle sorgen og den vulgære humoren, møter mellom mennesker og møtet mellom fortellerkunsten og musikken. Dahlsveen er en av den norske fortellerkunstens mest betydningsfulle aktører. I denne forestillingen samarbeider hun med den unge komponisten Tze Yeung Ho og musikeren Andreas Angell. Sammen har de laget en forestilling som spenner mellom det tragiske, komiske, groteske og abstrakte. Samspillet mellom fortellingen og musikken utgjør også et banebrytende stykke prosessarbeid.

11. juni - Konsert med NyNorsk Messingkvintett og Sean Bell
TBA, 14:00 

NMK er hele tiden ute etter prosjekter som tilbyr medlemmene våres nye måter å utforske sin egen kreativitet og musikalitet på. I dette prosjektet ønsket vi å sette sammen et ensemble som er nokså uvanelig, men som har en karakteristisk klangverden som vi håper vil kunne inspirere komponistene. Medlemmene våres har også ønsket prosjektet som involverer vokal og stemme og dette er vårt første svar på disse ønskene. NyNorsk Messingkvintett er nettopp ferdig med et prosjekt inspirert av Obstfelders diktining. Komponistene er derfor blitt oppfordret til å bruke nordisk lyrikk i prosjektet, eller la seg inspirere av nordisk kunst, musikk eller arkitektur. 

NyNorsk Messingkvintett har som formål å formidle norsk musikk, samt å bidra til at det blir skrevet ny musikk for besetningen. Gjennom samarbeid med komponister og kunstnere ønsker ensemblet å skape egenartede produksjoner som går på tvers av de etablerte sjangergrensene. Medvirkende: Brynjar Kolbergsrud, Jørgen Arnesen, Daniel Kjellesvik, Ingebjørg Bruket, Berger Færder. 

Verker av Ida Agnes Pettersen, Tze Yeung Ho, Kristin Bolstad og Hugo Harmens. 

Følg med, snart lanseres resten av vårens program!

NyNorsk Messingkvintett
Sean Bell
Ole Martin Huser-Olsen.
Fortellerfestivalen