nyMusikk Østfold

nyMusikk Østfold er en aktiv deltaker i det regionale musikklivet. Seksjonen har som målsetting å bringe ny musikk ut til publikum i Østfold fylke, og synliggjøre fylkets musikere og komponister. En sentral del av programmet er de årlige Vinter- og HøstRiss hvor det bl.a. presenteres nyskrevne verker. Sentralt står også samarbeid med lokale kulturorganisasjoner i Østfold som Litteraturfestivalen i Moss, Momentum, Kulturskolene, musikklinjene ved de videregående skolene i Moss, Askim, Halden og Sarpsborg og Galleri F15, noe som gir godt grunnlag for et bredt konserttilbud. Nye målgrupper med fokus på barn og unge er et viktig satsningsområde.

Leder: Trond Erikson
ostfold [at] nymusikk.no

Foto: Filipe Ferraria