Program høst 2018:

 

Onsdag 29. august, kl 1900:

Periferien #6: Norwegian Cornett and Sackbuts + Lee Fraser

I Lars Skoglunds nye kammeropera, «Videregående», befinner hovedpersonen seg på et hotellrom, hvor hun skal treffe igjen en tidligere lærer fra videregående. I retrospektiv fortelles historien om deres forhold da hun var elev og han var lærer. Hun befinner seg i en tilstand mellom det som var og det som kan komme, preget av nostalgiske minner og nervøs uro.
Verket, skrevet for sopran, renessanseinstrumenter, synther og elektronikk, fremføres av sanger Cathrine Bothner-By og Norwegian Cornett & Sackbuts, som også presenterer musikk av Barbara Strozzi, Enrique de Paris, John Dowland, Claudio Monteverdi og Cipriano de Rore.

Lee Fraser er en britisk komponist som arbeider innen elektroakustisk musikk. Hans seneste arbeid kjennetegnes av en befatning med syntetiserte lydobjekter og komplekse auditive opplevelser, preget av hans interesse for digitale synthesizere, psykoakustikk og akusmatisk teori.
På Periferien vil han selv stå for diffuseringen av hans besnærende surround-verk «Reliq Ens» samt en live-performance.

 

Onsdag 24. oktober, kl 1900: 

Periferien #7: Recital | Hvizdalek & Asheim

To sammenvevde soloframførelser blir til en ny form. 

Pianoet er et bibliotek av musikkverk: en uendelig mengde tegn og signaler fra andre steder og tider som en musiker kan gjøre til sitt eget. Nils Henrik Asheim, kjent som komponist og organist, røper i dette programmet at han også er en bruker av pianoet, og trenger dette til å sette sammen biter av seg selv. I noe som ligner en gammeldags klaver-recital deler han et utvalg korte stykker på kryss og tvers av stilepoker. 

Agnes Hvizdalek er improvisasjonsmusiker som bruker stemmen sin for å skape abstrakt vokalmusikk. Som verdens eldste instrument knyttes stemmen til et vell av konnotasjoner i og utenfor musikken som hun søker å legge veien utenom for å oppnå noe nytt. Gjennom å strippe ned stemmelyder til de minste enhetene oppnår hun et klangrepertoar mest mulig uten historiske og emosjonelt ladete referanser.

 

Onsdag 12. desember, kl 1900:

Periferien #8: Duo Hellqvist/Amaral

Hvordan kan enkle endringer i perspektiv og prosess muliggjøre nye musikalske idéer?

Karin Hellqvist og Heloisa Amaral har i det kollektive prosjektet Impossible Situations invitert en rekke komponister - sammen med en lydtekniker, fotograf og arkitekt - til en tett dialog rundt den kunstneriske prosessen. 

Istedenfor å lage kammermusikk, brukes kammeret – fremføringsrommet - som et element i verket. Istedenfor å skrive for piano og fiolin, komponeres det for en pianist og fiolinist. De musikalske alternativene som finnes i det fysiske rommet, instrumentene og utøverens performative rolle blir altså satt i sentrum. 

Komponistene som fremføres på turnéen er: Lars Petter Hagen, Marina Rosenfeld, Øyvind Torvund, Lisa Streich, Natasha Barrett, Eivind Buene, Catherine Lamb og Alberto Bernal.