Personvernerklæring

Sist oppdatert 28. juni 2018.

Vi i nyMusikk tar ditt personvern på alvor, og vil kun bruke dine personlige data til å gi deg informasjon om våre arrangementer og tilbud. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs generelle personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen forklarer i detalj hvordan vi behandler personopplysninger.

1. Hvem vi er:
nyMusikk er en helårsarrangør med et nettverk av lokalavdelinger (selvstendige enheter) på ulike steder i landet. Vi er organisert som en forening, en ideell organisasjon. Vi arrangerer konserter, prosjekter og arbeider for å fremme det eksperimentelle musikkfeltet. Vi er den norske seksjonen til ISCM (International Society for Contemporary Music). 

2. Personopplysninger vi samler inn fra deg:
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson, og kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og fødselsdato- og nummer. 

Personopplysninger vi samler inn omfatter din e-postadresse og evt. ditt navn som abonnent på nyhetsbrev, og i tillegg din bopelsadresse, din fødselsdato og ditt mobilnummer om du er registrert som nyMusikk-medlem. 

Kredittkortopplysninger i forbindelse med billettkjøp blir ikke tatt imot eller lagret av oss, men av vår tredjeparts betalingsformidler Ticketmaster Norge.

3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger:
Formålet med å samle inn personopplysninger er å kunne informere våre medlemmer og abonnenter om vår virksomhet. Per dags dato bruker vi ikke dine opplysninger i annonsering, men vi kan i fremtiden bruke dine opplysninger til å tilpasse annonser og annen markedsføring som vises til deg.

4. Hvordan dine personopplysninger brukes:
Av personopplysningene vi samler inn om deg (se punkt 2), bruker vi først og fremst din epost-adresse til utsendelse av nyhetsbrev. Du vil kun motta nyhetsbrev om du aktivt har meldt deg på dette eller er innmeldt som medlem. I nyhetsbrevene sender vi informasjon om våre arrangementer og informasjon om aktiviteten i landsforeningen. Her bruker vi programmet Mailchimp. Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevene, trykker du her.

5. Hvordan du kan få tilgang til og hvordan du kan oppdatere dine personopplysninger:
Du kan når som helst tilgang til og oppdatere dine personopplysninger ved å sende en e-post til nymusikk@nymusikk.no.Du kan også oppdatere dine opplysninger ved å trykke på lenken ”update subscription preferences” nederst i et av nyhetsbrevene du har mottatt fra oss.

Meld deg av vårt nyhetsbrev ved å følge denne linken: avmelding.

6. Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre:
Vi deler ikke personopplysningene dine med noen.

Vi kan utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen offentlig myndighet dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon.

7. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS:
Vi overfører ikke dine personopplysninger til land eller organisasjoner utenfor land i EU eller EØS.

8. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger:
Dine personopplysninger blir lagret i inntil 3 år etter at ditt medlemskap eller abonnement er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 10 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning.

9. Dine rettigheter:
Du kan når som helst trekke tilbake samtykke gitt etter denne Personvernerklæringen. Vi gjør det like enkelt for deg å trekke tilbake ditt samtykke som det er for deg å gi det. 

Meld deg av vårt nyhetsbrev ved å følge denne linken: avmelding. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte nyMusikk på nymusikk@nymusik.no.

Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger, eller å kreve retting av feilaktige opplysninger vi har lagret om deg.

10. Din rett til å klage:
Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler dine personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss på e-post nymusikk@nymusikk.no. nyMusikks personvernombud er: Tine Valavuo Tyldum.

Det er også mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet hvis du mener vår behandling av dine personopplysninger strider mot gjeldende personopplysningslov eller GDPR.

11. Kontaktinformasjon
E-post: nymusikk@nymusikk.no
Nettside: nymusikk.no

Brukeravtale for nymusikk.no

Versjon 1.0, sist oppdatert 20. juni 2018.

1. Generelt
Nettstedet www.nymusikk.no driftes av nyMusikk med org.nr. 971 435 216 og adresse Platousgate 18, 0190 Oslo («Leverandøren»).

Disse generelle vilkårene («Brukeravtalen») gjelder for enhver bruk av nettstedet, og du som bruker nettstedet omtales som «Kunden». Leverandøren og Kunden omtales også hver for seg som «Part» og i fellesskap som «Partene». Det kan gjelde tilleggsvilkår for enkelte produkter eller tjenester Leverandøren tilbyr via nettstedet, og disse Brukervilkårene vil gjelde i tillegg til slike særskilte vilkår. Dine kredittkortopplysninger blir ikke behandlet av oss, men av Ticketmaster AS som har egne vilkår du må følge for å gjennomføre billettkjøp.

Endringer i Brukeravtalen er bare gyldige dersom de er signert av daglig leder hos Leverandøren eller er publisert på Leverandørens nettsted som generell oppdatert versjon. Dersom noen av brukervilkårene anses å være ugyldige, falt bort eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene. Dersom Kunden bryter brukervilkårene og Leverandøren ikke foretar seg noe, vil Leverandøren fremdeles ha sine rettigheter og rettsmidler i behold.

2. Opphavsrett mv. til Produktene
Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til innholdet på nettstedet. Kunden plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger på nettstedet.
Kunden har ikke anledning til å benytte innhold fra nettstedet til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Leverandøren.

3. Rettigheter til data fra Kunden
Kunden har eiendomsrett til data som Kunden via nettstedet har lagt inn i Leverandørens produkter eller løsninger.
Kunden gir Leverandøren rett til å bruke Kundens data i Leverandørens løsninger, så lenge Brukeravtalen mellom Partene varer for å oppfylle Leverandørens forpliktelser etter Brukeravtalen og andre avtalen for øvrig med Kunden samt rett for Leverandøren å bruke slike data for å forbedre Leverandørens Produkter så lenge dette skjer uten at forretningshemmeligheter, Kunden eller noen hos Kunden identifiseres. Leverandøren gis rett til å bruke anonymiserte data (big data) til å kunne tilby Kunden bedre produkter og tjenester som gode prognoser, optimalisering av produkter og tjenester samt analyser.

4. Tillit til informasjonen som fremkommer
Leverandøren gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen på nettstedet er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av nettstedet, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som der fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

5. Personvern
Leverandøren behandler dine opplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring (se over). Ved å benytte nettstedet samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt til Leverandøren er korrekte.

6. Tvisteløsning
Brukeravtalen skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kunden og Leverandøren knyttet til Brukeravtalen skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Oslo tingrett, som Partene vedtar som rett verneting.